2012.01.28–присед, день МУ

Присед с Manta Ray на ящик уровня параллели – 140/1

Присед с Manta ray до мертвой точки на ящик – шел на 6 ПМ, дошел до 120/4

Ягодичный мост – 100/10х2, 120/10

ГХР – 6х4

Тяга Т-грифа – 6х4

ММВ на трапеции – две серии по 40 секунд